Categories:

Lasarte-Oria Trailetik hasiko dugu 2021eko abonuak eta bazkide berriak berritzeko kanpaina, abenduaren 1etik urtarrilaren 31ra. Kuotak murriztuta daude… 15 euro bazkide indibidualak eta 20 euro bazkide familiarrak (elkarrekin bizi diren familia unitateko kide guztiak). Informazioa helbide elektroniko honetara […]