Legezko oharra

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legearen 10. artikulua betetzeko, erabiltzaileari gure datuen berri ematen diogu:

  • Sozietatearen izena: Lasarte-Oria Trail Mendi Elkartea Kirol Kluba (LOTME K.K), aurrerantzean «Prestatzailea».
  • Izen komertziala: Lasarte-Oria Trail.
  • Helbidea: Calle Uistin, 15-6º, 20160, Lasarte-Oria, Gipuzkoa.
  • CIF: G75211888.
  • Teléfonoa:623030373
  • Email: direccion@lasarteoriatrail.com.
  • Irabazi asmorik gabeko elkartea, Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatua, CD0006740 erreferentzia duena.

1. Xedea

Zerbitzu-emaileak, web gunearen arduradunak, erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) ezarritako betebeharrak betetzeko eta web gunearen erabiltzaile guztiei webgunearen erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko.

Web gune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedaturiko xedapenak zorrotz betetzeko eta betetzeko, bai eta aplikatzekoa den beste edozein legezko xedapen betetzeko ere.

Zerbitzu-emaileak eskubidea du webgunean agertzen den edozein informazio mota aldatzeko, eta ez dago betebehar horien berri eman beharrik edo erabiltzaileei jakinarazi beharrik. Hori nahikoa da zerbitzu-emailearen web gunean argitaratzea.

2. Erantzukizuna

Emaileak ez du bere web gunean argitaratutako informazioaren ondoriozko inolako erantzukizunik izango, baldin eta informazio hori kanpoko hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Zerbitzu-emailearen web guneak cookieak erabil ditzake (zerbitzariak orrira sartzen den ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak), gunea behar bezala funtzionatzeko eta bistaratzeko ezinbestekoak diren funtzio jakin batzuk betetzeko.

Web gunean erabiltzen diren cookieak, nolanahi ere, aldi baterakoak dira, geroko transmisioa eraginkorragoa izateko helburu bakarrarekin, eta desagertu egiten dira erabiltzailearen saioa amaitzean. Cookieak ez dira inoiz erabiliko informazio pertsonala biltzeko. Ikusi cookie-en politika.

Baliteke bezeroaren webgunetik beste web gune batzuetako edukietara bideratzea. Zerbitzu-emaileak ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, hark ez du bere gain hartzen eduki horien gaineko inolako erantzukizunik. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak adierazten du berehala kenduko dituela estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkako edukiak, eta berehala kenduko duela web gune horretara egindako birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko die edukia.

Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartuko foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenei edukiak modu independentean argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein baliabidetan gordetako informazioaren eta edukien erantzukizunik.

Hala ere, LSSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluak, zerbitzu-emailea, erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen du, eta aktiboki parte hartzen du legeria nazionalari, nazioartekoari, hirugarrenen eskubideei edo moralari eta ordena publikoari eragiten dieten edo, hala badagokio, urratzen dituzten eduki guztiak kentzen edo blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori jaso dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari.

Webgune hau berrikusi eta probatu da, behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan funtzionamendu egokia bermatzen ahal da. Hala ere, zerbitzu-emaileak ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, edo ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko inguruabarrak izatea, web orrian sartzea galarazten dutenak.

3. Jabetza intelektuala eta industriala

Webgunea, besteak beste, programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak aipatzearren, zerbitzu-emailearen jabetzakoak dira diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak, edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Web guneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektual eta industrialeko araudiaren bidez, baita dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere.

Zein helburutarako erabiltzen diren kontuan hartu gabe, osorik edo zati batean erreproduzitzeko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzu-emaileak aldez aurretik idatzizko baimena eman beharko du. Zerbitzu-emaileak aldez aurretik baimendu gabeko erabilera guztiak egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat hartuko dira.

Zerbitzu-emailearenak ez diren eta web gunean ager daitezkeen diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak kasuan kasuko jabearenak dira, eta haiek izango dira horiei buruz sor daitezkeen eztabaiden erantzule. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak aldez aurreko baimen espresua du.

Zerbitzu-emaileak EZ DIO BAIMENA ematen hirugarrenei zuzenean webgunearen eduki zehatzetara birbideratzeko, eta, betiere, zerbitzu-emailearen webgune nagusira bideratu behar du.

Zerbitzu-emaileak jabego industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez du esan nahi zerbitzu-emaileak eskubide edo erantzukizunik duenik haien gainean, ez eta haren babes, babes edo gomendiorik ere.

Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak ez betetzeari buruz edo web guneko edozein edukiri buruz edozein ohar egiteko, dokumentu honen hasierako identifikazio-datuetan agertzen den posta elektronikoaren bidez egin dezakezu.

4. Informazioaren egiazkotasuna

Erabiltzaileak ematen duen informazio guztiak egiazkoa izan behar du. Horretarako, Zerbitzuak harpidetzeko formularioen bidez jakinarazten diren datuen egiazkotasuna bermatzen du Erabiltzaileak. Erabiltzaileari dagokio enpresari emandako informazio guztia etengabe eguneratuta izatea, uneoro bere benetako egoerari erantzun diezaion. Nolanahi ere, Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta zerbitzu-emaileari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule ere.

5. Adingabeak

Zerbitzuak erabili ahal izateko, adin txikikoek gurasoen, tutoreen edo legezko ordezkarien baimena lortu behar dute beti, haien ardurapean dauden adingabeek egindako egintza guztien azken erantzuleak baitira.

Adingabeek eduki jakin batzuetara sartzeko duten erantzukizuna haiei dagokie; horregatik, Internet bidez eduki desegokietara sartzen badira, beren ordenagailuetan mekanismoak ezarri beharko dira, bereziki, programa informatikoak, iragazkiak eta blokeoak, eskura dituzten edukiak mugatzeko, eta, nahiz eta eduki horiek hutsezinak ez izan, oso erabilgarriak dira adingabeek erabil ditzaketen materialak kontrolatu eta murrizteko.

6. Webgunea behar bezala erabiltzeko betebeharra

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea legearen eta legezko ohar honen arabera erabiltzeko, baita moralaren eta ohitura onen arabera ere. Horretarako, Erabiltzaileak ez du orrialdea erabiliko legez kontrako edo debekatutako xedeetarako, hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituzten helburuetarako, ez eta, edozein modutan ere, zerbitzu-emailearen edozein ekipo informatikotan gordetako ekipo informatikoak edo dokumentuak, artxiboak eta edukiak normal erabiltzea kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo eragotz dezaketen helburuetarako ere.

Bereziki, eta modu adierazgarrian baina ez sakonean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du hirugarrenei ez transmititzeko, zabaltzeko edo haien esku jartzeko informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, honako hauek egiten dituen edozein material:

(a) nazioarteko itunetan eta indarrean dauden beste arau batzuetan Konstituzioak onartutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen kontra edo haien kontra jotzen duenean;

(b) delituzko, iraingarrizko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren eta ordena publikoaren aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen ditu;

(c) sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik bereizkeria eragiten, bultzatzen edo sustatzen badu;

(d) ohorerako, norberaren edo familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako eskubidearen aurkakoa bada;

(e) edozein modutan ere, zerbitzu-emailearen edo hirugarrenen sinesgarritasuna kaltetzen badu; eta

(f) publizitate ez-zilegia, engainagarria edo desleiala bada.

7. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Web gune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo arazo guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da. Legeria hori bi alderdiek beteko dute berariaz, eta horren erabilerarekin zerikusia duten edo horren ondorio diren gatazka guztiak ebazteko eskumena epaitegiek eta auzitegiek izango dute, enpresaren etxean. LOTME KIROL KLUBA.