Jarri gurekin harremanetan

Arduraduna: LOTME K.K.

Helburua: zure eskaerak izapidetzea eta kudeatzea eta gure zerbitzuak eskaintzea.

Legitimazioa: zure datuak aldez aurreko baimenarekin baino ez ditugu tratatuko, eta horretarako ezarritako laukiaren bidez eman ahal izango dizkiguzu.

Hartzaileak: oro har, behar bezala baimenduta dauden gure erakundeko langileek soilik izan dezakete eskatzen dizugun informazioaren berri.

Eskubideak: eskubidea duzu zuri buruzko zer informazio dugun jakiteko, zuzentzeko eta ezabatzeko, gure webguneko Pribatutasun Politika atalean azaltzen den bezala.

Jarrai iezaguzu sareetan!